1. Persoonsgegevens die door House of Training worden verwerkt:

House of Training verzorgt online cursussen en opleidingen. Om van onze cursussen gebruik te kunnen maken vragen wij om persoonlijke gegevens. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van onze klanten, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor House of Training dan ook van groot belang. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die door House of Training worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Telefoon
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en apparaat type

Als u gebruik maakt van de website van House-of-Training worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website
 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en apparaat type

2. Verwerkt House of Training bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

House of Training verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren. House of Training is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

House of Training verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u gebruikmaakt van de online diensten en/of producten van House of Training worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website van House of Training;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website van House of Training teneinde daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de websitevan House of Training op basis waarvan House of Training producten en diensten afstemt op uw behoefte;
 • Voor analyses ten behoeve van onze product- en dienstverlening;

Indien House of Training uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet House of Training dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Hoe lang bewaart House of Training uw persoonsgegevens?

House of Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn.

5. Veiligheid en opslag van persoonsgegevens:

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en al helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens.

6. Deelt House of Training uw persoonsgegevens met derden?

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt. Wij delen nooit persoonsgegevens van onze klanten aan derden.

7. Hoe analyseert House of Training uw websitebezoek?

House of Training maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van House of Training wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. House of Training gebruikt cookies voor een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw kijk- en surfgeschiedenis onthouden waardoor House of Training in staat is om uw persoonlijke leeromgeving actueel te houden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft House of Training u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Als uw browser geen cookies meer op mag slaan, kan het zijn dat de video’s van onze cursussen niet meer afgespeeld kunnen worden.

8. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die House of Training van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via: info@house-of-training.nl