Algemene voorwaarden van House of Media & House of Training

Inleiding

House of Media verzorgt klassikaal en privé onderwijs. House of Training B.V. verzorgt online cursussen en elearning trajecten met behulp van videolessen. Als lid van de NRTO voeren wij de algemene voorwaarden zoals door de NRTO zijn opgesteld. Lees hier de algemene voorwaarden van de NRTO.

Aanvullende bepalingen

  1. Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  2. Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.
  3. De student mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de student aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval dat House of Training constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.
  4. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is House of Training niet aansprakelijk tenzij House of Training heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.
  5. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van House of Training bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de student voor de cursus heeft voldaan. De student kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan House of Training werd voldaan.
  6. Indien een student of leraar feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft House of Training het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.
  7. De door House of Training op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de leraar en/of House of Training. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
  8. Online cursussen zijn na aankoop gedurende tenminste 12 maanden bereikbaar voor studenten op het platform van House of Training.

Gedragscode

House of Media en House of Training hanteren de gedragscode zoals deze is opgesteld door het NRTO. Lees hier over de opgestelde gedragscode van het NRTO.

HOUSE-OF-MEDIA
Woldweg 26
9734 AD Groningen
+31 50 36 002 99
info@house-of-media.nl
K.v.K : 020 703 02
BTW nr: NL001861908B39
Bank: NL42RABO0325292388

HOUSE-OF-TRAINING B.V.
Woldweg 26
9734 AD Groningen
+31 50 36 002 99
info@house-of-training.nl
K.v.K : 66645395
BTW nr: NL856644092B.01
Bank: NL64KNAB0255476868