InDesign – VI – Tabellen

Cursusduur

01:34:29

Niveau

Beginner

deel deze cursus:

InDesign VI Tabellen
49

Leer in deze cursus hoe je tabellen vormgeeft in InDesign.

Master InDesign
249

Word een Master in InDesign met deze voordeelbundel!

Cursusprogramma

 • Cursusinformatie
  • Algemene cursusinformatie
  • Het venster Eigenschappen (Properties)
 • Tabel creëren (Create Table)
  • Tabel maken en invoegen (Create and insert Table)
  • Tabel importeren (Import Table)
  • Tekst omzetten naar tabel (Convert Text to Table)
 • Tabel aanpassen (Adjust Table)
  • Selecteren in tabel (Selections in Tables)
  • Rijhoogtes en kolombreedtes (Adjustmenst for Rows and Columns)
  • Rijen en kolommen evenredig verdelen (Distribute evenly)
  • Toevoegen en verwijderen (Insert and Delete Rows and Columns)
  • Cellen samenvoegen en splitsen (Merge and Split Cells)
  • Koptekstrijen en voettekstrijen (Header Rows and Footer Rows)
 • Tabel vormgeven met Tabelopties (Table Options)
  • Tabelopties – Tabelinstelling (Table Options – Table Setup)
  • Tabelopties – Wisselende Rijlijnen (Alternating Row Strokes)
  • Tabelopties – Wisselende Kolomlijnen (Alternating Column Strokes)
  • Tabelopties – Kopteksten en Voetteksten (Headers and Footers)
 • Tabel vormgeven met Celopties (Cell Options)
  • Celopties – Tekst (Cell Options – Text)
  • Celopties – Vullingen (Cell Options – Fills)
  • Celopties – Lijnen (Cell Options – Strokes)
  • Celopties – Rijen en Kolommen (Cell Options – Rows and Columns)
  • Celopties – Diagonale lijnen (Cell Options – Diagonal Lines)
 • Afbeeldingen in cellen (Graphic Cell)
  • Cellen omzetten voor afbeeldingen (Convert to Graphic Cell)
  • Celopties – Afbeelding (Celloptions – Graphic)
  • Afbeeldingscellen aanpassen (Adjust Graphic Cell)
  • Afbeeldingscellen omzetten naar Tekstcel (Convert to Text Cell)
  • Cel met Verankerd object en tekst (Anchored Object in Cell)
 • Tot slot
  • Overdrukken of niet (Overprint)
  • Tabel maken in de praktijk