InDesign – VI – Tabellen

Cursusduur

01:34:29

Niveau

Beginner

deel deze cursus:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
InDesign VI Tabellen
49

Leer in deze cursus hoe je tabellen vormgeeft in InDesign.

Master InDesign
249

Word een Master in InDesign met deze voordeelbundel!

Cursusprogramma

 • Cursusinformatie
  • Algemene cursusinformatie
  • Het venster Eigenschappen (Properties)
 • Tabel creëren (Create Table)
  • Tabel maken en invoegen (Create and insert Table)
  • Tabel importeren (Import Table)
  • Tekst omzetten naar tabel (Convert Text to Table)
 • Tabel aanpassen (Adjust Table)
  • Selecteren in tabel (Selections in Tables)
  • Rijhoogtes en kolombreedtes (Adjustmenst for Rows and Columns)
  • Rijen en kolommen evenredig verdelen (Distribute evenly)
  • Toevoegen en verwijderen (Insert and Delete Rows and Columns)
  • Cellen samenvoegen en splitsen (Merge and Split Cells)
  • Koptekstrijen en voettekstrijen (Header Rows and Footer Rows)
 • Tabel vormgeven met Tabelopties (Table Options)
  • Tabelopties – Tabelinstelling (Table Options – Table Setup)
  • Tabelopties – Wisselende Rijlijnen (Alternating Row Strokes)
  • Tabelopties – Wisselende Kolomlijnen (Alternating Column Strokes)
  • Tabelopties – Kopteksten en Voetteksten (Headers and Footers)
 • Tabel vormgeven met Celopties (Cell Options)
  • Celopties – Tekst (Cell Options – Text)
  • Celopties – Vullingen (Cell Options – Fills)
  • Celopties – Lijnen (Cell Options – Strokes)
  • Celopties – Rijen en Kolommen (Cell Options – Rows and Columns)
  • Celopties – Diagonale lijnen (Cell Options – Diagonal Lines)
 • Afbeeldingen in cellen (Graphic Cell)
  • Cellen omzetten voor afbeeldingen (Convert to Graphic Cell)
  • Celopties – Afbeelding (Celloptions – Graphic)
  • Afbeeldingscellen aanpassen (Adjust Graphic Cell)
  • Afbeeldingscellen omzetten naar Tekstcel (Convert to Text Cell)
  • Cel met Verankerd object en tekst (Anchored Object in Cell)
 • Tot slot
  • Overdrukken of niet (Overprint)
  • Tabel maken in de praktijk