InDesign – II – Tekstopmaak

Cursusduur

02:48:35

Niveau

Beginner

deel deze cursus:

InDesign II Tekstopmaak
69

Leer in deze cursus alle mogelijkheden kennen voor teken- en alinea-opmaak!

Master InDesign
249

Word een Master in InDesign met deze voordeelbundel!

Cursusprogramma

 • Cursusinformatie
  • Algemene cursusinformatie
  • Het venster Eigenschappen (Properties)
 • Tekst en tekstkaders, basisvaardigheden
  • Tekst typen, selecteren, kopieren (Select, Copy Text)
 • Basis Tekenopmaak
  • Lettertype en lettertypestijl (Font Family, Font Style)
  • Tekengrootte en regelafstand (Font Size, Leading)
  • Kapitalen en kleinkapitalen (All Caps, Small Caps) 
  • Superscript en subscript
  • Onderstrepen en doorhalen (Underline, Striketrough)
  • Spatiëring en Reeksspatiëring (Kerning, Tracking)
  • Verschuiving basislijn (Baseline shift)
  • Schalen en schuintrekken (Scale, Skew)
  • Tekstkleur en omlijnen van tekst (Text Colour and Outline)
  • Taalinstelling (Language)
  • Ligaturen (Ligatures)
  • Niet afbreken (No Break)
  • Glyphs
 • Basis Alineaopmaak
  • Uitlijnen, uitvullen (Align, Justify)
  • Alinea inspringen (Paragraph Indent)
  • Eerste en laatste regels inspringen (First, last line indent)
  • Ruimte voor en na (Space before, space after)
  • Initialen (Drop Caps)
  • Woordafbreking (Hypenation)
  • Alinealijnen (Paragraph Rules)
  • Alinea-arcering (Paragraph Shading)
  • Alinea-rand (Paragraph Border)
  • Opsommingen (Bulleted, Unordered List)
  • Nummeringen (Numbered, Ordered List)
  • Tabs links, rechts, gecentreerd (Left, right, centre justify)
  • Decimale tab, herhaalde tabs (align to decimal)
  • Uitstrekken over meerdere kolommen (Span Columns)
  • Kolommen splitsen (Split Columns)
  • Registeren: Basislijnraster (Baseline Grid)
 • Tekst plaatsen en tekstdoorloop
  • Plaatsen van tekst (place text)
  • Importopties .txt (import options)
  • Importopties Word documenten en .rtf (import options)
  • Tekstdoorloop: kaders koppelen (text threading)
  • Automatische tekstdoorloop (autoflow)
  • Slim opnieuw tekst plaatsen (Smart Text Reflow)
 • Opties tekstkader Algemeen (Text Frame Options)
  • Vast nummer kolommen (Fixed Number)
  • Vaste breedte kolommen (Fixed Width)
  • Kolommen met Flexibele breedte (Flexible Width)
  • Kolommen balanceren (Balance Columns)
  • Inzetafstand (Inset spacing)
  • Verticaal uitvullen (Vertical Justification)